Oferta Firmy UNISTOP obejmuje pełny zakres oznakowania dróg.

 

 

 Oznakowanie dróg, oznakowanie docelowe i oznakowanie tymczasowe, pionowe i poziome, oznakowanie robót drogowych, utrzymanie oznakowania na czas robót drogowych. Dzierżawa (wypożyczanie) znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprzedaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tablice reklamowe, progi zwalniające, progi podrzutowe, lustra drogowe i sklepowe, pachołki, separatory, fale świetlne, lampy dzienne, lampy zmierzchowe, lampy wczesnego ostrzegania i wiele innych. Montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, montaż progów zwalniających i innych urządzeń brd. Dodatkowo wykonywane są także inne produkty i usługi, w których można wykorzystać wiedzę i doświadczenie z branży drogowej. Tablice wielkogabarytowe - tablice "witające" z herbem miasta (tzw. witacze), czy też tablice reklamowe wraz z konstrukcjami wsporczymi.

 

 

Aby Państwa usatysfakcjonować i zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów i usług znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (UBR) posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz oznaczone są znakiem B – Budowlanym.

Chcemy aby nasi Klienci mieli tak dużo satysfakcji ze współpracy, jak dużo z naszej strony jest wysiłku i zaangażowania by sprostać indywidualnym oczekiwaniom.